SAKSHAMA'18
The Team
S JAGADEESWARA REDDY
CHAIRMAN
  jagguseelam@gmail.com
  +91 97919 00778
KALYAN KUMAR K
Event Co-ordinator
  kalyankumar.13796@gmail.com
  +91 94908 71162
PUSHYANTH
Event Co-ordinator
  pushyanthkumar9966@gmail.com
  +91 89392 52833
MANSOOR
Event Co-ordinator
  shaikmansoor0007@gmail.com
  +91 80152 44768
JNANADEV
Event Co-ordinator
  m.gnanadev@gmail.com
  +91 99444 34309
VAMSI KRISHNAN
Event Co-ordinator
  vamsi.krishnan@gmail.com
  +91 94457 38096
VENKATARAMANI V
Event Co-ordinator
  venkatramanivijayan@gmail.com
  +91 80157 81425
HEMA SUMANTH
Finance
  sumanth0120@gmail.com
  +91 97038 33092
LIKHITHA
Publicity
  likhithareddipalli.02@gmail.com
  +91 99893 83313
YASASREE
Publicity
  singam.yashu11@gmail.com
  +91 96296 15647
MANISHA
Publicity
  chmanisha633@gmail.com
  +91 94931 79903
A. G. ADITHYA
Publicity
  agadhitya@gmail.com
  +91 97909 69725
SURAJ KISHAN
Publicity
  surajkishan2298@gmail.com
  +91 97108 03344
GOKULANAND
Publicity
  gokulanand2511@gmail.com
  +91 97512 59780
YAGNA THEJA
Web Design
  yagnateja1997@gmail.com
  +91 86808 23789
PRAVEEN
Web Design
  pr13829@gmail.com
  +91 74023 11963
SAIRAM MOVVA
Design
  m.sairam14021998@gmail.com
  +91 96296 21513
BHARATH REDDY
Design
  bharathreddypadala@gmail.com
  +91 79040 55364
AISHWARYA K
Arts
  aishu2.k@gmail.com
  +91 73585 97745
SHRIVATHSAN
Arts
  nshrivathsan@gmail.com
  +91 99406 67592
SRUHTI S V
Documentation
  sruthisv1998@gmail.com
  +91 99611 61381
AKSHITA SHIVANI
Documentation
  umasundar171@gmail.com
  +91 94442 45592
JYOTHYRMAI
Documentation
  jyothirmai.yedida@gmail.com
  +91 94937 87369
YASWANTH BADDI
Infra
  yaswanth.baddi1997@gmail.com
  +91 94945 40190
RADHA KRISHNAN
Infra
  mystudies98@gmail.com
  +91 90035 27157
HARI SHANKAR
Infra
  harishankar7004@gmail.com
  +91 80569 60935